Behandlingsform for WEEE og effektivitetsprocenter for 2017
Kategori / Ton Sendt til behandling Gen-brugt Genan-vendt For-brændt Rest GENANV. % NYTTIG %
1. Udstyr til temperaturudveksling 13,464 802 10,300 2,298 64 82 100
2. Skærme og monitorer 6,106 236 5,551 251 68 95 99
3. Lyskilder 815 2 699 7 107 86 87
4. Stort udstyr 30,963 201 24,721 2,904 3,137 80 90
5. Småt udstyr 18,458 148 15,899 1,665 746 87 96
6. Småt it- og telekommunikationsudstyr 2,839 6 2,562 161 110 90 96
7. Fotovoltaiske paneler 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 72,645 1,395 59,732 7,286 4,232
NØGLETAL INFO
Last edited: 16/05/2019
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842