Behandlingsform for WEEE og effektivitetsprocenter for 2017
Kategori / Ton Sendt til behandling Gen-brugt Genan-vendt For-brændt Rest GENANV. % NYTTIG %
1. Store husholdningsprodukter 36,306 414 28,700 4,580 2,612 80 93
2. Små husholdningsprodukter 6,813 56 5,972 527 258 88 96
3. IT- og teleudstyr 8,839 128 7,814 628 269 90 97
4a. Forbrugerudstyr 8,111 232 7,256 485 138 92 98
4b. Fotovoltaiske paneler 1 0 1 0 0 94 96
5a. Armaturer 1,938 23 1,692 153 70 88 96
5b. Lyskilder 843 0 745 10 88 88 90
6. Elektrisk og elektronisk værktøj 3,039 32 2,630 246 131 88 96
7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr 926 14 809 65 38 89 96
8. Medicinsk udstyr 146 4 130 7 5 92 97
9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter 1,206 21 809 119 257 69 79
10. Automatiske dispensere 1 1 0 0 0 0 0
TOTAL 68,169 925 56,558 6,820 3,866
NØGLETAL INFO
Last edited: 16/05/2019
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842