Cease/mergers of companies (WEEE, BAT)

The document describes rules and duties when registered companies cease to exist, merge or cease to place products on the market covered by responsibility. The different types of information DPA-System needs is described.Dokumentet beskriver regler og pligter i forbindelse med registrerede virksomheders fusion, ophør eller bortfald af producentansvar. De forskellige typer information til DPA-System beskrives.
DPA-guidelines
DPA-System
2014
Last edited: 01/11/2016
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842