WEEE kategorier

For at kunne monitorere produkt- og affaldsstrømmene skal udstyr omfattet af producentansvar indplaceres og indberettes i en af produktkategorierne, som er angivet i Elektronikaffaldsbekendtgørelsens Bilag 1.

Udstyret skal indberettes pr kategori fordelt på udstyr med slutbrugere i erhverv eller husholdninger. Bemærk, at selvom en kategorioverskrift indeholder betegnelsen husholdning eller forbruger, betyder det ikke, at udstyret er undtaget fra producentansvaret, blot fordi det er til erhvervsmæssig brug.

Elektronikaffaldsbekendtgørelsens Bilag 2 indeholder en ikke-udtømmende liste med eksempler på udstyr og funktioner for hver af kategorierne. Denne liste af eksempler kan benyttes som inspirationsliste til identifikation af, i hvilken kategori udstyret skal indberettes.

I tvivlstilfælde er DPA-System behjælpelig med at afgøre, hvilken kategori det pågældende udstyr tilhører.

%MCEPASTEBIN%
Sidst redigeret: 06. november 2018

Mere information:

De 10 kategorier

1. Store husholdningsapparater
2. Små husholdningsapparater
3. It- og teleudstyr

4a. Forbrugerudstyr
4b. Solcellepaneler (fotovoltaisk udstyr)

5 Belysningsudstyr
a: Armaturer (lamper mv.),
b: Lyskilder (pærer, lysstofrør mv.)

6. Elektrisk og elektronisk værktøj
7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr
8. Medicinsk udstyr
9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter
10. Automatiske dispensere

Afgrænsning af produkter omfattet af WEEE lovgivningen 

Årlig indberetning

  

DPA-System |Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842