WEEE kategorier

For at kunne monitorere produkt- og affaldsstrømmene skal udstyr omfattet af producentansvar indplaceres og indberettes i en af produktkategorierne, som er angivet i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Udstyret skal indberettes pr kategori fordelt på udstyr fremstillet til erhvervsmæssig brug eller produkter, som almindeligvis anvendes i husholdninger. 

Efter revisionen af WEEE-direktivet er der implementeret en overgangsfase til en ny kategorisering af produkter. 

Gammelt WEEE-direktiv EF/2002/96   WEEE2-direktiv
EU/ 2012/19
1. Store husholdningsapparater  
  1. Udstyr med temperaturudveksling
  2. Skærme & Monitorer
  3. Lyskilder
  4. Stort udstyr >50 cm
  5. Småt udstyr <50 cm
  6. Småt IT-tele <50 cm
  7. Solcellepaneler   
2. Små husholdningsapparater  
3. It- og teleudstyr  

4a. Forbrugerudstyr
4b. Solcellepaneler (fotovoltaisk udstyr)

 

5 Belysningsudstyr
a: Armaturer (lamper mv.),
b: Lyskilder (pærer, lysstofrør mv.)

 
6. Elektrisk og elektronisk værktøj  
7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr  
8. Medicinsk udstyr  
9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter  
10. Automatiske dispensere  

 

%MCEPASTEBIN%
Sidst redigeret: 20. maj 2019

Mere information:

Skift af kategorier i Danmark

For producenter og importører som er registreret i det nationale producentansvars-register sker skiftet i registret efter indberetningsperioden 2019Klik for at aktivere beslutningstræ til nye EEE-kategorier (pdf)


Afgrænsning af produkter omfattet af WEEE lovgivningen 

Årlig indberetning

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842