Generelle undtagelser

  • Motordrevne køretøjer, der er omfattet af færdselsloven, samt skibe, fly og tog er undtaget fra elektronikaffaldsbekendtgørelsen, da disse er omfattet af et selvstændigt producentansvar.

Elektrisk og elektronisk ekstraudstyr som tilkøbes og installeres i biler, skibe, fly og tog som eksempelvis GPS-enhed, ekstern CD-afspiller, navigationsudstyr, ekkolod og skærm, køleudstyr, radio- og lydudstyr er dog ikke undtaget, da det ikke er en integreret del af transportmidlet.

Bemærk: Elskrot udtaget af motordrevne køretøjer etc. håndteres efter de generelle regler for håndtering af elskrot.

  • Militære formål eller beskyttelse af national sikkerhed

Udstyr specifikt fremstillet til militære formål og med tilknytning til enten beskyttelse af væsentlige nationale sikkerhedsinteresser, våben, ammunition, krigsmateriel er undtaget. Eksempler på undtaget udstyr er også overvågningsudstyr produceret særskilt til FE/PET i form af udstyr med indbygget overvågningsudstyr, hvor FE/PET ikke har interesse i at offentligheden får kendskab til udstyrets konstruktion.

Dog er udstyr, der er offentligt tilgængeligt er ikke omfattet af dette undtagelseskriterium, da det ikke er specifikt fremstillet til militære formål. Et eksempel kunne være en radar, der både benyttes i en civil lufthavn og på et militært anlæg. At udstyret er camoflagefarvet eller armygrønt, gør ikke udstyret undtaget.

  • Batterier og akkumulatorer

Batterier og akkumulatorer er undtaget fra elektronikaffaldsbekendtgørelsen, da disse er omfattet af producentansvaret defineret i batteribekendtgørelsen.

Batterier og akkumulatorer er dog ikke undtaget elektronikaffaldsbekendtgørelsen regler om skrothåndtering, såfremt disse indgår som en bestanddel af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr eller produkter.

  • Voltspænding lig eller over 1.000 V vekselstrøm eller 1.500 V jævnstrøm

Udstyr bestemt til brug ved en spænding over 1.000 volt ved vekselstrøm hhv. 1.500 volt ved jævnstrøm er undtaget fra elektronikaffaldsbekendtgørelsen eller producentansvar. Undtagelsen gælder altså, ved udstyrets indgangsstrøm.

En del udstyr indeholder komponenter eller interne funktioner med spændinger, der overstiger grænserne, f.eks. et billedrørsfjernsyn eller en elektrisk fluesmækker. Disse interne højere spændinger er IKKE relevante for voltgrænserne, og derfor er den type udstyr udstyr ikke undtaget.

Sidst redigeret: 12. september 2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  | info@dpa-system.dk | CVR: 29028842