Undtagelser

Visse typer af udstyr er undtaget i lovgivningen, enten fordi udtyret er omfattet af anden lovgivning om producentansvar eller begrundet af andre hensyn. På de efterfølgende sider beskrives de to typer af undtagelseskriterier.

Det er som udgangspunkt producentens/importørens selv der bør at vurdere om produkterne er omfattet af reglerne for producentansvar. I tvivlstilfælde vejleder DPA-System dog gerne.

Generelle undtagelser:

  • Motordrevne køretøjer (omfattet af producentansvar for biler)
  • Udstyr fremstillet til specifikt militære formål eller beskyttelse af national sikkerhed.
  • Batterier og akkumulatorer (omfattet af producentansvar for batterier)
  • Virker ved strøm med en spænding lig eller over 1.000 V vekselstrøm eller 1.500 V jævnstrøm.

Kategorispecifikke undtagelser:  

  • Glødepære (undtaget i kategori 5).
  • Stationære industrielle værktøjer i stor skala (undtaget i kategori 6).
  • Inficeret og/eller implanteret medicinsk udstyr (undtaget i kategori 8)

Illustrationen viser, at som udgangspunkt er alt elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) er omfattet af producentansvar, dog indeholder lovgivningen visse undtagelser Disse er indikeret af de udskårne stykker af cirklen nedenfor. 

Sidst redigeret: 19. august 2014
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  | info@dpa-system.dk | CVR: 29028842