Hvem er slutbruger?

Ved slutbruger forstås: Den privatperson eller virksomhed eller private eller offentlige institution, som er brugeren af udstyret, før det bliver til affald.

Det er væsentligt at identificere, hvorvidt et produkt har slutbrugere i erhverv eller husholdning. Denne skelnen knytter sig til affaldslogistikken og dermed til de returlogistiske pligter under producentansvaret.

Udstyr til slutbruger husholdning
Udstyr til slutbruger erhverv

Elektrisk og elektronisk udstyr der er fremstillet til anvendelse i private husholdninger, herunder udstyr af samme art og mængde som anvendes i private og offentlige institutioner, fx. en almindelig kaffemaskine.

Elektrisk og elektronisk udstyr der er specifikt fremstillet til anvendelse i offentlige institutioner og private virksomheder, og som er udstyr, der normalt ikke anvendes i private husholdninger.

Slutbruger husholdning

Udstyr, der defineres som husholdningsudstyr, ender normalt i den affaldsstrøm, hvor kommunen står for indsamlingen fra borgerne, f.eks. via genbrugspladser. Kommunen opdeler elskrot i 5 affaldsfraktioner. Herefter er det producenternes og importørernes opgave at afhente dette elskrot fra kommunen og sikre den videre miljøbehandling.

I tilfælde hvor kommunen skønner, at der er tale om en større (ensartet) mængde affald end der vil fremkomme fra en almindelig husholdning, kan kommunen afvise at modtage dette. Affaldet kan i sådanne tilfælde afleveres til producentordningernes regionale opsamlingspladser.

Slutbruger erhverv

For udstyr, der defineres som erhvervsudstyr, spiller kommunen ikke samme rolle som ved elskrot fra husholdninger. Når slutbrugeren er erhverv, er det producenten og importøren selv, der som udgangspunkt har ansvaret for håndteringen og miljøbehandlingen af det udtjente udstyr. Alternativt kan producenten lave en aftale med køber, om at denne selv skal sikre, at håndteringen af affaldet sker miljømæssigt korrekt - dette kaldes "ansvarsoverdragelse".

 

Sidst redigeret: 09. februar 2015

Mere information:

Læs om ansvarsoverdragelse

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842