De 10 kategorier

For at kunne monitorere produkt- og affaldsstrømmene skal udstyr omfattet af producentansvar indplaceres og indberettes i en af de produkt 10 kategorier, som er angivet i Elektronikaffaldsbekendtgørelsens Bilag 1.

Udstyret skal indberettes pr kategori fordelt på udstyr med slutbrugere i erhverv eller husholdninger. Bemærk, at selvom en kategorioverskrift indeholder betegnelsen husholdning eller forbruger, betyder det ikke, at udstyr til erhvervsmæssig brug er undtaget fra producentansvaret.

Elektronikaffaldsbekendtgørelsens Bilag 2 indeholder en ikke-udtømmende liste med eksempler på udstyr og funktioner for hver af de 10 kategorier. Denne liste af eksempler kan benyttes som inspirationsliste til identifikation af, i hvilken kategori udstyret skal indberettes.

I tvivlstilfælde er DPA-System behjælpelig med at afgøre, hvilken kategori det pågældende udstyr tilhører.

Sidst redigeret: 14. november 2014

Mere information:

De 10 kategorier

1. Store husholdningsapparater
2. Små husholdningsapparater
3. It- og teleudstyr

4a. Forbrugerudstyr
4b. Solcellepaneler (fotovoltaisk udstyr)

5 Belysningsudstyr
a: Armaturer (lamper mv.),
b: Lyskilder (pærer, lysstofrør mv.)

6. Elektrisk og elektronisk værktøj
7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr
8. Medicinsk udstyr
9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter
10. Automatiske dispensere

Elektronikaffaldsbekendt-gørelsens bilag 1+ 2 (Eksempel-liste)

Afgrænsning af produkter omfattet af WEEE lovgivningen 

Årlig indberetning

  

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842