Produkter

I Elektronikaffaldsbekendtgørelsen defineres, at der er producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr, herunder defineres en række kriterier for, hvornår udstyr kan fritages for producentansvar.

Informationerne på de følgende sider skal hjælpe til at identificere, hvorvidt udstyret er omfattet eller ej, hvilken kategori udstyret tilhører, samt hvordan udstyret skal mærkes i henhold til reglerne.

Elektrisk og elektronisk udstyr defineres som:

  • Udstyr, der er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter.
  • Udstyr, der anvendes til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter.

NÆSTE>>

 

Sidst redigeret: 15. juni 2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842