Tildeling af elskrot

DPA-System beregner hvert år den mængde udtjent elektrisk udstyr som producenter eller disses kollektive ordninger skal indsamle fra husholdninger. Det tildelte elskrot bliver afhentet på de kommunale indsamlingssteder/genbrugspladser, og sendes herefter til miljøbehandling på miljøgodkendte anlæg. Mængden beregnes på grundlag af en forholdsmæssig andel af de indberettede markedsførte mængder og benævnes tildelingsordningen.

Tildeling efter typen af udstyr.

På de kommunale indsamlingssteder sorteres elskrot som minimum i 6 fraktioner. Derudover findes en fraktion for bærbare batterier.

DPA-System meddeler årligt - med ikrafttræden den 1. september - hvilke indsamlingssteder og fraktioner, de enkelte aktører har fået tildelt, herunder den geografiske fordeling.

Elskrot bliver sorteret i følgende fraktioner på indsamlingsstederne:

1. Store husholdningsapparater

2. Kølemøbler

3. Små husholdningsapparater

4. Skærme og monitorer 

5. Lyskilder

6. Solcellepaneler

Derudover indsamles bærbare batterier som en selvstændig fraktion.

Sidst redigeret: 07. september 2017
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842