Tildeling af elskrot

DPA-System beregner hvert år den mængde udtjent elektrisk udstyr, som producenter eller disses kollektive ordninger skal indsamle fra husholdninger. Det tildelte elskrot bliver afhentet på de kommunale indsamlingssteder/genbrugspladser, og sendes herefter til miljøbehandling på miljøgodkendte anlæg. Mængden beregnes på grundlag af en forholdsmæssig andel af de indberettede markedsførte mængder og benævnes tildelingsordningen.

Tildeling efter typen af udstyr

På de kommunale indsamlingssteder sorteres elskrot i 6 fraktioner. Derudover findes en fraktion for bærbare batterier.

DPA-System meddeler årligt - med ikrafttræden den 1. september - hvilke indsamlingssteder og fraktioner, de enkelte aktører har fået tildelt, herunder den geografiske fordeling.


Sidst redigeret: 28. maj 2019
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842