INDIVIDUELLE ORDNINGER

En producent eller importør kan vælge at varetage opgaverne under producentansvaret selv, og bliver dermed betegnet som en individuel ordning.

Ved producentansvar for erhvervsudstyr kan producenten ofte med fordel vælge at løse opgaverne under producentansvaret individuelt. Virksomheden kan dermed selv sørge for bortskaffelsen af (herunder ansvarsoverdrage) det udtjente udstyr efter gældende regler.

Individuelt producentansvar indebærer navnlig, at virksomheden selv skal:

  • Registrere sig direkte hos DPA-System.
  • Foretage én årlig mængdeindberetning direkte til DPA-System.
  • Modtage og miljøbehandle udtjent udstyr, såfremt slutbruger ønsker det.

Bemærk, at individuelle ordninger selv skal indgå aftale med miljøbehandlingsanlæg, såfremt udtjent udstyr bliver returneret til virksomheden.

Både kollektiv og individuel producentordning

En producent kan også vælge at have samarbejde med en kollektiv ordning og samtidig at have sin egen individuelle ordning alt efter, hvilke slutbrugere udstyret er rettet mod (hhv. husholdning og erhverv).

Sidst redigeret: 13. juni 2018

Mere information:

Pr. september 2014 er der 602 producenter/importører, som varetager deres producent-ansvar individuelt. Langt de fleste har udelukkende udstyr rettet mod slutbrugere i erhverv.

Ansvarsoverdragede mængder betyder, at producenter med slutbrugere i erhverv kan overdrage håndterings-forpligtelsen af elskrottet til sine kunder.

Individuel producents indsamling af elskrot

Kriterier for skift mellem producentordninger

DPA-System |Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842