Bemyndiget repræsentant

Nogle kan og andre skal

Som alternativ til hovedreglen om, at det er importøren og første-omsætningsled i Danmark, der har producentansvaret, kan producentvirksomheder fra et EU-land, uden etablering i Danmark, vælge at udnævne en bemyndiget repræsentant (BR) i Danmark til at varetage deres producentansvar for alt udstyr, afsat på det danske marked.

Virksomheder fra et EU-land, uden etablering i Danmark, som via distancesalg sælger elektrisk udstyr direkte til slutbrugere i Danmark, skal udnævne en bemyndiget repræsentant (BR) i Danmark til at varetage deres producentansvar for alt elektrisk udstyr, afsat på det danske marked.

Hvordan?

I praksis sker udnævnelsen af den bemyndigede repræsentant ved, at den europæiske virksomhed via DPA-System’s producentregister udnævner en bemyndiget repræsentant med dansk CVR nummer, til at varetage producentansvaret for virksomheden i Danmark. Når denne har bekræftet udnævnelsen oprettes herefter den officielle registrering i producentregistret.

Virksomheder uden for EU

Virksomheder uden for EU, uden etablering i Danmark, som via distancesalg sælger elektrisk udstyr direkte til slutbrugere i Danmark, skal registrere sig direkte i DPA-Systems register.

Forskel på kollektiv ordning og bemyndiget repræsentant

Hvor bemyndiget repræsentant bærer det juridiske ansvar over for myndigheden på vegne af producenten, er en kollektiv ordning en virksomhed, som tilbyder producenter at udføre en række praktiske opgaver, herunder indsamling og genvinding for derved at skabe stordriftsfordele.

Kollektive ordninger kan dog tilbyde denne registreringsmulighed gennem en specielt udviklet IT-funktion i registret.


Sidst redigeret: 14. februar 2019

Mere information:

Definition:

En BR er en juridisk enhed etableret i Danmark, som af en eller flere udenlandske virksomheder i EU, er udnævnt til at varetage deres producentansvar i Danmark.

Læs også dokumentet: Afgrænsning af begrebet producent eller importør.
 

Læs om selve Registreringen

Ansvarsforhold ved revisor- og ledelseserklæringer

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842