Hvilke virksomheder skal foretage registrering?

Producenter og importører af elektriske produkter skal være registreret i det nationale producentansvarsregister hos DPA-System, for lovligt at kunne afsætte denne type varer på det danske marked. Reglerne for producentansvar er sidestillet uanset, om man er producent eller importør.

Virksomheder etableret i Danmark med dansk CVR/VAT nummer, som:
  • producerer eller får fremstillet elektrisk udstyr, og i eget navn /varemærke afsætter udstyret på det danske marked.
  • importerer elektrisk udstyr fra EU eller øvrigt udland, og afsætter udstyret på det danske marked.
Udenlandske virksomheder uden dansk CVR/VAT nummer, som:
  • fra et EU-land, via fjernsalg sælger elektrisk udstyr direkte til slutbrugere i Danmark. (Skal registreres med en bemyndiget repræsentant i Danmark).
  • fra øvrigt udland, via fjernsalg sælger elektrisk udstyr direkte til slutbrugere i Danmark.

Virksomheder, som importerer elektrisk og elektronisk udstyr til eget brug er også omfattet af producentansvar, dog er der ikke krav om registrering, da virksomheden dermed selv har ansvaret for miljøbehandling og genvinding af udstyret, når dette er udtjent.

Sidst redigeret: 19. november 2014
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:57900023059245924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842