Hvem har producentansvar?

Der er to afgørende forhold, der er betydende for om en virksomhed er omfattet af producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr.

  • Første omsætningsled Det ene forhold vedrører salgs- og distributionskæden. I Danmark gælder det, at det er det første omsætningsled i Danmark, der bærer producentansvaret. En udenlandsk virksomhed er også omfattet, hvis den foretager distancesalg direkte til private husholdninger i Danmark.

  • Udstyr der virker ved strøm
    Det andet forhold følger udstyret. Hvis udstyret kan karakteriseres som elektrisk eller elektronisk udstyr - virker ved strøm eller elektromagnetiske bølger - er det som udgangspunkt omfattet. I den danske bekendtgørelse er der opstillet 10 overordnede kategorier, hvori udstyret kan placeres. Til enkelte af kategorier er der knyttet en undtagelse af funktionel art. Det er producenten selv, der er ansvarlig for at undersøge, om udstyret er omfattet.

Alle led har et ansvar

Med undtagelse af virksomheder som foretager distancesalg, er det altid et dansk CVR-nr., som er den juridiske enhed med producentansvar. Som producent/importør skal man derfor sikre sig, at der findes en virksomhed i Danmark, som har påtaget sig producentansvaret for det konkrete udstyr.

Bemærk: Det er forbudt at markedsføre elektrisk og elektronisk udstyr, der er omfattet af producentansvar, uden at have registreret sig i DPA-Systems producentregister.

Sidst redigeret: 31. juli 2012
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1780 København V  |  Tel: (+45) 3377 9191  |  Fax: (+45) 3377 9100  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 2902 8842