Sikkerhedsstillelse

Når en producent eller importør markedsfører udstyr, hvor slutbrugerne er husholdninger, inkluderer producentansvaret et krav om en årlig økonomisk sikkerhedsstillelse for udgifter til indsamling og oparbejdning af elskrot.

Sikkerhedsstillelsen bliver anvendt i de situationer, hvor den enkelte producent eller importør ophører med at eksistere eller ikke løfter ansvaret for håndtering af den tildelte mængde elskrot.

Sikkerheden skal stilles af producenten eller dennes kollektive ordning i form af en såkaldt anfordringsgaranti i et dansk pengeinstitut eller en dansk filial af et udenlandsk pengeinstitut.

Kollektive ordninger kan i særlige tilfælde søge om fritagelse for sikkerhedsstillelse.

Individuel sikkerhedsstillelse

For mindre virksomheder, der ikke deltager i en kollektiv ordning, og som markedsfører udstyr til husholdninger, findes en særlig form for sikkerhedsstillelse. Den særlige sikkerhedsstillelse beregnes og opkræves én gang årligt af DPA-System. Se nærmere i dokumentet "Regler og omkostningssatser for sikkerhedsstillelse".

Sidst redigeret: 28. oktober 2019
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842