Fordelingsnøgle til indsamlede mængder

I Danmark er det et krav, at kommunerne sorterer elektronikaffald i 7 fraktioner på de kommunale indsamlingssteder, mens det følger af producentansvarslovgivningen, at registrering og indberetning af elektrisk og elektronisk udstyr skal foretages i de respektive produktkategorier fra WEEE Direktivet.

I forbindelse med indberetning af indsamlede mængder fra kommunale indsamlingssteder, er det derfor nødvendigt at etablere en fordelingsnøgle, der procentvis kan fordele elektronikaffaldet ud i kategorierne. For et undgå skævvridning eller uens indberetningsparametre, er det DPA-System, der årligt offentliggør den fordelingsnøgle, der skal anvendes.

Indberetning af kommunalt indsamlede mængder

Fraktion (Kommunale indsamlingssteder)

Procent af fraktion

til kategori

1a. Stort udstyr > 50 cm²
(hvidevarer uden køl) 

83%

til kat. 1

 

9%

til kat. 2

 

1%

til kat. 5a

 

6%

til kat. 6

 

1%

til kat. 7

1b.Mellemstort udstyr >50 cm²
(ikke hvidevarer) 

33%

til kat. 2

 

14%

til kat. 3

 

8%

til kat. 4a

 

16%

til kat. 5a

 

25%

til kat. 6

 

4%

til kat. 7

2. Temperaturudvekslingsudstyr

100%

til kat. 1

3. Småt udstyr og småt IT-udstyr
< 50 cm²

26%

til kat. 2

29%

til kat. 3

10%

til kat. 4a

11%

til kat. 5a

15%

til kat. 6

7%

til kat. 7

1%

til kat. 8

1%

til kat. 9

0%

til kat. 10

4.Skærme og monitorer *

17%

til kat. 3

83%

til kat. 4a

5.Lyskilder

100%

til kat. 5b

6.Fotovoltaiske paneler (solceller)

100%

til kat. 4b


23% til kategori 2
34% til kategori 3
20% til kategori 4a
4% til kategori 5a
6% til kategori 6
1% til kategori 7
0% til kategori 8
1% til kategori 9
0% til kategori 10
17% til kategori 3
83% til kategori 4a
100% til kategori 5b
100% til kategori 4b

*) = Ny procentfordeling i 2017 til brug for indberetning af 2016-data
NB! Ingen kommunal indsamling i kat. 8 og kat.10 (< 1%)

Fordelingsnøglen er baseret på repræsentative sorteringsforsøg, som er udført under hensyntagen til bla. demografi, geografi, sæsonudsving mv.


DPA-system foranlediger disse sorteringsforsøg, samt etablerer og offentliggører fordelingsnøglen her på siden.

Sidst redigeret: 06. november 2018

Mere information:

 Fordelingsnøgle 2018
Der er efter flere sorteringsforsøg- og analyser etableret en ny fordelingsnøgle, som skal anvendes til indberetning af de mængder som er afhentet fra de kommunale indsamlingssteder i 2018.

Excel-ark 
Fordelingsnøgle til indberetning af 2018-data fra fraktion til kategori.

Mere om årlig indberetning

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842