Gebyrer

Alle registrerede producenter og importører betaler årligt gebyr til administration af DPA-System. Gebyrsatserne for DPA-Systems administrative opgaver bliver hvert år fastsat og godkendt af DPA-Systems bestyrelse og af Miljøministeren. Gebyrsatserne baserer sig på de markedsførte mængder, som årligt skal indberettes til DPA-System.

Registreringsgebyr

Ved registrering i producentregistret betales et engangsgebyr på 1.000 DKK. DPA-System fakturerer gebyret for registrering umiddelbart efter godkendelse af registreringen.

Mængdebaserede gebyrer

Virksomhedens årlige omkostning til DPA-System beregnes som en sats multipliceret med producentens solgte mængde i foregående kalenderår. Satsen fastsættes som DPA-Systems budget divideret med seneste kalenderårs markedsførte mængde elektrisk udstyr i Danmark.

Fra år 2013 har DPA-System skiftet enhed ved visning af årets gebyrer. Således er gebyrerne nu pr. ton og ikke som hidtil i kilo. Ændringen i metoden skyldes, at anvendelse de gængse afrundingsregler ville betyde, at gebyret enten ville blive for højt eller for lavt, hvis der blev rundet op eller ned på øresatsen i kg.

Ved markedsførte mængder lig eller under 11,3 ton (erhvervsudstyr) eller lig eller under 8,7 ton (husholdningsudstyr) opkræves i 2016 et minimumsgebyr på 250 DKK.

Sidst redigeret: 17. august 2016

Mere information:

Gebyrer til DPA-System -WEEE

Betingelser for gebyrindbetaling og fakturering

Vejledning om betalingsanvisning


Gebyrsatser i 2016:

WEEE Pr. kg (DKK) Pr. ton (DKK)
Erhverv 0,0221 22,13
Hushold 0,0287 28,75
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1780 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:57900023059245924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 2902 8842