Gebyrer

Alle registrerede producenter og importører betaler årligt gebyr til administration af DPA-System. Gebyrsatserne for DPA-Systems administrative opgaver bliver hvert år fastsat og godkendt af DPA-Systems bestyrelse og af Miljøministeren. Gebyrsatserne baserer sig på de markedsførte mængder, som årligt skal indberettes til DPA-System.

Registreringsgebyr

Ved registrering i producentregistret betales et engangsgebyr på 1.000 DKK. DPA-System fakturerer gebyret for registrering umiddelbart efter godkendelse af registreringen.

Mængdebaserede gebyrer

Virksomhedens årlige gebyr beregnes som en sats multipliceret med producentens solgte mængde i foregående kalenderår. 

Gebyret består af et generelt gebyr og et tillægsgebyr for beregning af tildelingen af udstyr til husholdninger. Gebyret vises derfor med en sats for udstyr til erhverv og en sats som gælder udstyr til husholdningsbrug.

Ved markedsførte mængder lig eller under en angiven vægtgrænse faktureres et minimumsgebyr på 250 DKK.

Sidst redigeret: 18. februar 2019

Mere information:

Gebyrer til DPA-System -WEEE

Betingelser for gebyrindbetaling og fakturering

Vejledning om betalingsanvisning.


Gebyrsatser i 2018

WEEE  DKK pr. ton
Erhverv   33,14
tillæg for  husholdningsudstyr 

+10,74
43,88

Vægtgrænse for minimumsgebyr 2018

Erhverv

 Hvis <7,5 ton 250 DKK

Husholdning

 Hvis <5,7 ton 250 DKK

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842