ØKONOMI

Med producentansvaret følger både omkostninger og indtægter. Overordnet er der tale om et engangs gebyr for registrering og et årligt årligt administrationsgebyr, som er baseret på de mængder, som årligt placeres på det danske marked. Derudover kan der være omkostninger forbundet med medlemskab i en kollektiv ordning.

Da der er positiv værdi i ressourceudnyttelsen ved miljøbehandling af det meste elektronikaffald kan der opnås gode indtægter ved fornuftig organisering af tilbagetagningsforpligtelsen.

Gebyrer til DPA-System

Alle registrerede producenter/importører skal betale et gebyr til DPA-System. Gebyret består af et éngangs registreringsgebyr, et gebyr for administration af indberettede mængder og beregning tildeling af elskrot. Gebyrerne fastsættes årligt af Miljøministeriet.

Sikkerhedsstillelse

Ved salg af udstyr hvor slutbrugerne er husholdninger, inkluderer producentansvaret et krav om økonomisk sikkerhedsstillelse. Sikkerheden skal stilles for udgifter til indsamling og oparbejdning af elskrot. Der er ikke krav om økonomisk sikkerhedsstillelse ved markedsføring af udstyr, hvor slutbrugerne alene er erhverv.

Refusion for reeksport

Hvis varer efterfølgende er eksporteret ud af Danmark, kan der mod fremsendelse af dokumentation, ydes efterfølgende refusion.

Andre omkostninger og indtægter

Ifølge producentansvaret skal producenter/importører mærke deres udstyr og informere brugere og oparbejdere af udstyret om korrekt bortskaffelse og genanvendelse. Derudover indeholder producentansvaret en pligt til at afhente elskrot og at sørge for, at dette bliver oparbejdet miljømæssigt korrekt.

I forbindelse med miljøbehandlingen af elektronikaffald er det vigtigt at være opmærksom på, at der er værdier i de materialer og stoffer som elskrottet indeholder, således handles affaldet som handelsvarer på markedet for sekundære råstoffer, med gode indtjeningsmuligheder til følge.

Gebyrer, refusion mv. er specificeret på de næste sider.

Sidst redigeret: 17. oktober 2017
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842