REVISOR- ELLER LEDELSESERKLÆRING

For alle producenter/importører, der afsætter elektrisk udstyr på markedet i Danmark, er der krav om, at de indberettede markedsførte mængder skal valideres i form af en revisorerklæring eller følges af en ledelseserklæring. Kravet om revisorpåtegning eller ledelseserklæring gælder for såvel individuelt registrerede producenter, producenter i en kollektiv ordning, samt for producenter som er registreret via en bemyndiget repræsentant. Ligeledes er både udstyr til husholdninger og til erhvervsmæssig brug, omfattet af påtegningskravet.

Revisorerklæring eller ledelseserklæring udføres og fremsendes direkte til DPA-System via et elektronisk modul på DPA-Systems hjemmeside.

Revisorerklæring

Revisorerklæringen udføres via et revisor-login til DPA-Systems hjemmeside. Revisorerklæringen udføres på basis af standarden ISRS 4400. Revisorerklæringen skal være udført senest 31. maj, med mindre virksomheden har forskudt regnskabsår.

Ledelseserklæring

Hvis virksomheden ikke er omfattet af årsregnskabsloven eller har en omsætning på max. 1 mio. DKK (eksklusiv moms) for omfattet udstyr, kan producenten fritages for indsendelse af revisorerklæring ved at fremsende en ledelseserklæring. Ledelsen bekræfter omsætningsværdien, samt rigtigheden af de indberettede markedsførte mængder. Ledelseserklæringen udfyldes via producentens login til DPA-System. Tidsfrist for ledelseserklæring til DPA-System er 31. maj.

Ledelseserklæring vedr. udskudt revisorerklæring

Hvis en virksomhed opererer med forskudt regnskabsår, kan virksomheden senest 31. maj indsende en underskrevet ledelseserklæring. Erklæringen skal bekræfte de indberettede markedsførte mængder, samt oplyse om, hvornår den udskudte revisorerklæring fremsendes. Ledelseserklæring vedr. udskudt revisorerklæring udfyldes ligeledes via producentens login til DPA-System.

Sidst redigeret: 31. marts 2017

Mere information:

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Kriterier for fritagelse af krav om revisorerklæring

Bemyndigede repræsentanter og attestering af mængder

Påtegning af de markedsførte mængder gælder for både husholdnings- og erhvervsudstyr.

Der er først adgang til revisor- og ledelseserklæringer, når de markedsførte mængder er indberettet.

Herefter kan producenten vælge erklæring og evt. invitere sin revisor.

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842