Reeksportede mængder

I forbindelse med revisionen af elektronikaffaldsbekendgørelsen i 2014 er der blevet mulighed for at indberette eventuelle reeksporterede mængder i forbindelse med den årlige indberetning.

En registreret producent eller importør, som er bekendt med, at en mængde af de markedsførte produkter i Danmark, er blevet eksporteret ud af landet af et senere forhandlerled, har mulighed for at indberette denne reeksporterede mængde med henblik på refusion.

Sidst redigeret: 13. juni 2018

Mere information:

Husk! Der skal foreligge dokumentation i forbindelse med indberetning af reesksporterede mængder. Som dokumentation udfyldes nedenstående formular af re-eksportøren og lægges op på producentens registrering i forbindelse med den årlige indberetningsperiode 1. jan - 31. marts.

Læs notat om indberetning og dokumentation for reeksport

 Formular til "Erklæring om reeksport"

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842