Formål med indberetning til DPA-System

Producentansvarslovgivningen er en EU-bestemt miljølovgivning, der pålægger producenter og importører af elektroniske produkter, batterier og biler ansvaret for, at finansiere og organisere håndteringen af produkterne, når de er udtjente. Reglerne er begrundet i miljøhensyn, samt ønske om optimal ressourceudnyttelse af de materialer og stoffer, som findes i disse produkttyper.

Prioriterede ressourcestrømme

EU Kommissionen har udnævnt udtjent elektrisk udstyr (WEEE), udtjente batterier (BAT) og biler (ELV) som værende særligt prioriterede affaldsstrømme. Derfor er der udformet tre EU direktiver, der skal regulere og optimere udnyttelsen af stof- og materialeressourcerne i denne type produkter og udstyr

Direktiverne er bygget op omkring forureneren-betaler-princippet, hvor producenterne har ansvaret for såvel design, produktion, markedsføring, indsamling og miljøbehandling.

DPA-system samler data

Det er DPA-Systems opgave at etablere systemer, der understøtter monitorering af de målsætninger, som er fastsat i direktiverne og i den nationale lovgivning, og samtidig give producenterne de bedste muligheder for at medvirke aktivt til realisering af målsætningerne ved markedsmæssige aktiviteter.

Rapport til EU-Kommissionen

For at kunne måle effektiviteten af lovgivningen skal alle importører og producenter indberette, hvor stor en mængde udstyr der bliver sendt ud på markedet i Danmark, hvor meget der evt. er taget tilbage eller indsamlet, samt hvor og hvordan produkterne bliver miljøbehandlet med henblik på genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse. Resultatet af indberetningen bliver hvert år rapporteret Miljøstyrelsen og EU-Kommissionen. 

Sidst redigeret: 19. januar 2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842