Fordelingsnøgle til indsamlede mængder

I Danmark er det et krav, at kommunerne sorterer elektronikaffald i 6 fraktioner på de kommunale indsamlingssteder, mens det følger af producentansvarslovgivningen, at registrering og indberetning ef elektrisk og elektronisk udstyr skal foretages i 10 produktkategorier.

I forbindelse med indberetning af indsamlede mængder fra kommunale indsamlingssteder, er det derfor nødvendigt at etablere en fordelingsnøgle, der procentvis kan fordele elektronikaffaldet ud i de 10 kategorier. For et undgå skævvridning eller uens indberetningsparametre, er det DPA-System, der årligt offentligører den fordelingsnøgle, der skal anvendes.

Indberetning af kommunalt indsamlede mængder

Fraktion (Kommunale indsamlingssteder) Procent af fraktion til kategori
1.Store apparater uden køl 100% til kat. 1
2.Kølemøbler 100% til kat. 1

3.Småt elektronik*

11% til kat. 1
23% til kat. 2
34% til kat. 3
20% til kat. 4a
4% til kat. 5a
6% til kat. 6
1% til kat. 7
1% til kat. 9

4.Skærme og monitorer*

17% til kat. 3
83% til kat. 4a
5.Lyskilder 100% til kat. 5b
6.Fotovoltaiske paneler (solceller) 100% til kat. 4b
23% til kategori 2
34% til kategori 3
20% til kategori 4a
4% til kategori 5a
6% til kategori 6
1% til kategori 7
0% til kategori 8
1% til kategori 9
0% til kategori 10
17% til kategori 3
83% til kategori 4a
100% til kategori 5b
100% til kategori 4b

*) = Ny procentfordeling i 2017 til brug for indberetning af 2016-data
NB! Ingen kommunal indsamling i kat. 8 og kat.10 (< 1%)

Fordelingsnøglen er baseret på repræsentative sorteringsforsøg, som er udført under hensyntagen til bla. demografi, geografi, sæsonudsving mv.
DPA-system foranlediger disse sorteringsforsøg, samt etablerer og offentliggører fordelingsnøglen her på siden.

Sidst redigeret: 30. december 2016

Mere information:

Ny fordelingsnøgle 2017
Der er efter flere sorteringsforsøg- og analyser etableret en ny fordelingsnøgle, som skal anvendes til indberetning af de mængder som er afhentet fra de kommunale indsamlingssteder i 2016.

Excel-ark 
Fordelingsnøgle til indberetning af 2016-data fra fraktion til kategori.

Mere om årlig indberetning

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842