Årlig indberetning.

Årlig indberetning foretages i perioden 1. januar - 31. marts.

Hvert år i denne periode skal producenter/importører, indberette markedsførte (dvs. mængden at elektriske produkter som er afsat til det danske marked) og evt. tilbagetagne og behandlede mængder i kg for det foregående kalenderår. Kollektive ordninger varetager normalt indberetningen til DPA-System på vegne af deres medlemmer.

Bemærk! Manglende årlig indberetning bevirker, at producenten/importøren slettes fra producentregistret.

Formål med årlig indberetning

Det er vigtigt, at indberetningen er korrekt, da det overordnede formål er at give Miljøstyrelsen og EU-kommissionen mulighed for at kortlægge affaldsstrømmene fra udtjent med elektrisk udstyr med henblik på optimal udnyttelse af de genanvendelige ressourcer, der findes i elektronikaffaldet. Endvidere er formålet at monitorere disse ressource-flows for at undgå illegale affaldseksporter og uhensigtsmæssige bortskaffelsesmetoder, herunder tab af værdifulde ressourcer.

EU-miljømål

De indberettede mængder bruges ligeledes til at dokumentere, hvorvidt Danmark overholder EU-målsætningerne for indsamling og ressourceudvinding af elektronikaffald. Det er et EU-mål, at Danmark og de øvrige europæiske lande, som minimum skal indsamle 45% af alt elektronikaffald i år 2016, og at 50-80% af dette affald behandles, således at det kan sælges igen som nye råstoffer. Frem mod 2019 skal den indsamlede mængde gradvist øges således at der i 2019 bliver indsamlet 65% af en 3-års markedsført mængde.

Sidst redigeret: 16. januar 2019

Mere information:

Hvad bruges indberetningen til?

Definition af vægt:
Vægten opgøres altid i kg, som vægten af hele produktet (færdigvaren) i den form den afsættes til brugeren, inkl. elektronisk tilbehør, men ekskl. batterier og akkumulatorer, emballage og manualer.

Vejledning til Årlig indberetning

Vejledning til revisorerklæringer

Ændringer og tilføjelser til indberettede mængder og øvrige data

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842