Lovgivningen i Danmark

WEEE-direktivet er implementeret i Danmark ved ændring af Lov om miljøbeskyttelse (MBL) og Elskrotbekendtgørelsen med senere ændringer. Til administration af reglerne og varetagelse af det nationale producentregister blev organisationen WEEE-System (nuværende DPA-System) oprettet i medfør af Miljøbeskyttelsesloven.

Tre-delt implementering af reglerne

Implementeringen er sket i flere dele. Første del - mærkningsreglerne - blev indført i august 2005.

31. december 2005 blev anden del indført med fristen for virksomheders registrering i DPA-Systems producentregister. Tredje del blev indført med kravet om, at producenterne senest 31. marts 2007 for første gang skulle indberette såvel markedsførte mængder, som de mængder der blev tilbagetaget og miljøbehandlet i det foregående kalenderår.

Implementeringen af producentansvaret repræsenterer i praksis en betydelig centralisering af hele kredsløbet for elskrot i Danmark. Tidligere var de 273 kommuner (efter kommunalreformen 98 kommuner) ansvarlige for alle dele af indsamling og behandling af elskrot fra husholdningerne i deres lokalområde.

Nu er kommunerne ansvarlige for at indsamle elskrot fra borgerne (husholdninger), samt sikre at elskrottet bliver sorteret 5 fraktioner, mens opgaven med at stille opsamlingsmateriel til rådighed, samt at varetage behandlingen af elskrot på nationalt plan, er overtaget af producenterne. I 2006 kom den første ændring til Elskrotbekendtgørelsen. Ændringen vedrørte primært bestemmelserne vedr. de gebyrer, som producenterne betaler til DPA-System for den administrative varetagelse af producentansvarsordningen. 

Bekendtgørelsen er senest blevet ændret i februar 2018 og benævnes i daglig tale Elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Sidst redigeret: 02. marts 2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842