Den kommende tildeling gældende fra 
1. sept 2018

Tildelingen dækker perioden 1. september 2018 til 31. august 2019.  


I forbindelse med "Skiftedag" meddeler DPA-System først producentordningerne, hvilke indsamlingssteder, de har fået tildelt. Det er herefter producent-ordningernes ansvar at oplyse kommunerne om, hvilke transportører der vil betjene det enkelte indsamlingssted per fraktion. 

Tildelingen offentliggøres samtidig her på DPA-Systems hjemmeside i form af Danmarks-kort, excell-ark, og kontaktoplysninger på de kollektive ordninger og deres operatører. Oversigterne angiver, hvilken producentordning og operatør der skal afhente elskrot og batterier på det enkelte i indsamlingssted i den pågældende kommune. 

Tildelingen bliver ligeledes tilgængelig i en søgbar oversigt på hjemmesiden. Tildelingen for 2018 bliver uploaded i systemet d. 1. september. 

Da der kan forekomme rettelser vil denne side løbende blive opdateret. De opdaterede informationer er også tilgængelige for kommunen via kommunens eget LOGIN hos DPA-System.

 

Sidst redigeret: 15. juni 2018

Mere information: 

Tildelingen 2018 


Den kommende fraktionsopdeling


Læs i øvrigt baggrundsnotat: 
Metode og kriterier for tildeling

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842