Tildelingen gældende fra 1. sep. 2019

Tildelingen dækker perioden 1. september 2018 til 31. august 2019 

DPA-System meddeler årligt - med ikrafttræden den 1. september - hvilke kollektive ordninger og operatører der er tildelt de forskellige fraktioner af elektronikaffald og bærbare batterier, herunder den geografiske kommunefordeling.

Tildelingen offentliggøres ved et dokument, som indeholder følgende:

  • Kontaktoplysninger på de kollektive ordninger og vognmænd.
  • DK-kort med fordelingen af elskrot pr. fraktion og batterier.
  • Excel-ark med fordelingen pr. kommune.
  • Opsamlingsmateriel til WEEE og batterier, som kommunerne kan bestille til deres indsamlingssteder.
  • Regionale indsamlingssteder til store mængder weee og batterier fra erhverv

 De kollektive ordninger er: Elretur, ERP, Recipo, RENE OG LWF

 

Sidst redigeret: 16. september 2019

Mere information:  

Tildelingen 2019   

 Læs i øvrigt baggrundsnotat:  
Metode og kriterier for tildeling

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842