Retningslinier for samarbejde mellem kommuner og producenter

Oprindeligt blev der i 2006 udarbejdet en såkaldt Standardaftale gennem forhandling mellem Renosam, affald danmark, Kommunernes Landsforening og DPA-System. Standardaftalen for samarbejdet mellem kommuner og producenter/importører er nu erstattet af Elektronikaffaldsbekendtgørelsens bilag 9.

Retningslinierne danner udgangspunkt for samarbejdet mellem producenter/importører og kommuner i forbindelse med indsamling af udtjent eletrisk udstyr fra husholdninger fra kommunale indsamlingssteder.

Bekendtgørelsens rammevilkår

Elektronikaffaldsbekendtgørelsens bilag 9 definerer en række oplysninger, der skal indberettes af hver enkelt kommune. Informationerne vedrører de enkelte kommunale indsamlingssteder, det opsamlingsmateriel, som skal forefindes på disse indsamlingssteder, samt afhentningsvilkår. Derudover anvises bl.a. regler for manglende afhentning, fejlsortering og krav til fyldningsgrad.

Sidst redigeret: 15. juni 2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842