Materiel og affaldsfraktioner

 

På kommunernes indsamlingspladser indsamles udstyr under producentansvaret i følgende WEEE fraktioner og bærbare batterier.  

 Nye fraktioner pr. sept. 2018

Fraktion

Dimension / Specifikation

Materieltype

1a. Stort udstyr

over 50 cm (komfurer, vaskemaskiner, tørretumblere mv.)

Storcontainer

1b. Mellemstort udstyr

over 50 cm (men som ikke skal i stor container) 

Bur

2. Udstyr til temperaturudveksling

Indeholder kølemidler

Storcontainer

3.  Småt udstyr

mindre eller lig 50 cm

Bur

4. Skærme og monitorer

Incl. udstyr med skærme på eller over 100 cm2

Bur

5. Lyskilder

 

Tønde og lyskasse

6. Solcellepaneler

 Max. 13 stk pr. bur

Bur

7. Bærbare batterier

 

Tønde

 


Som følge af revidering af WEEE-direktivet og implementeringen, heraf er der sket en ændring i fraktionsopdelingen. Alle ovennævnte fraktioner er underlagt producentansvar og indsamles og/eller sorteres af kommunerne og afhentes af producenterne/importørerne. 

 

Opsamlingsmateriel

Opsamlingsmateriellet til det udtjente udstyr på de kommunale indsamlingssteder leveres af producenter/importører (i praksis vil det oftest være disses kollektive ordninger). Producenter og importører tilstræber på nationalt plan at standardisere det materiel, de leverer til kommunerne.

  Sidst redigeret: 25. juni 2018

Mere information:

DPA-Skrivelse til kommunerne om nye fraktioner - juni 2018

Eksisterende fraktioner  frem til september 2018
Fraktion 1: Store apparater
Over  1,2 m UDEN kølemiddel
Fraktion 2: Kølemøbler
Alle apperater med med kølemiddel
Fraktion 3: Små apparater
Under 20 kg eller 1,2 m (Skærm under 10x10 cm)
Fraktion 4: Skærme og monitorer
Skærmholdigt udstyr med skærm over 100 cm2 eller 10x10 cm
Fraktion 5: Lyskilder
Alle pærer eller lystofrør
Fraktion 6: Solcellepaneler
Alle solcellepaneler i standardmål, ca. 13 stk pr. bur
Bærbare batterier
Under 3 kg
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842