Materiel og affaldsfraktioner

 

På kommunernes indsamlingspladser opdeles  de 10 produktkategorier under producentansvaret for elektrisk udstyr i 6 fraktioner.  

De 6 elskrotfraktioner indeholder udstyr fra følgende kategorier: 

Fraktion 1: Store husholdningsapparater ⇒Kategori 1, 6, 7
Fraktion 2: Kølemøbler ⇒Kategori 1
Fraktion 3: Små husholdningsapparater ⇒Kategori 2, 3, 4a, 5a*, 6, 7, 8, 9
Fraktion 4: Skærme og monitorer ⇒Kategori 3, 4, 7, 9
Fraktion 5: Lyskilder ⇒Kategori 5b**
Fraktion 6: Fotovoltaiske paneler (Solcelle paneler) ⇒Kategori 4b

 * Belysningsarmaturer  ** Lyskilder

 

Bærbare batterier som en 7. fraktion

Med Batteribekendtgørelsens ikrafttræden 1. januar 2009 opstod endnu en fraktion, bærbare batterier, ligesom der fra 2014 også skal indsamles solcellepaneler særskilt. Således er der i dag er tale om 7 fraktioner. Alle fraktioner er underlagt producentansvar og indsamles og/eller sorteres af kommunerne og afhentes af producenterne/importørerne. 

 

Opsamlingsmateriel

Opsamlingsmateriellet til det udtjente udstyr på de kommunale indsamlingssteder leveres af producenter/importører (i praksis vil det oftest være disses kollektive ordninger). Producenter og importører tilstræber på nationalt plan at standardisere det materiel, de leverer til kommunerne.

  


 

Sidst redigeret: 08. maj 2015

Mere information:

Se oversigt over opsamlingsmateriel:


Sorteringsregler
Fraktion 1: Store apparater
Over 20 kg eller 1,2 m UDEN kølemiddel
Fraktion 2: Kølemøbler
Alle apperater med med kølemiddel
Fraktion 3: Små apparater
Under 20 kg eller 1,2 m (Skærm under 10x10 cm)
Fraktion 4: Skærme og monitorer
Skærmholdigt udstyr med skærm over 100 cm2 eller 10x10 cm
Fraktion 5: Lyskilder
Alle pærer eller lystofrør
Fraktion 6: Solcellepaneler
Alle solcellepaneler i standardmål, ca. 13 stk pr. bur
Bærbare batterier
Under 3 kg
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842