Indsamlingssteder

Et kommunalt indsamlingssted er typisk det, som borgerne kender som genbrugspladser eller containerpladser. Elskrot skal indsamles og sorteres i min. 6 fraktioner på indsamlingsstederne.

Indsamlingsstedet er det sted, hvorfra producenter og importører/disses kollektive ordninger afhenter elskrot fra husholdninger.

Etablering af indsamlingssted

Kommunen skal registrere indsamlingssteder med bl.a. kontaktoplysninger og ønske om antal og type opsamlingsmateriel via DPA-System hjemmeside. En registrering af et indsamlingssted er en forudsætning for at få afhentet elskrot af producentordningerne.

Informationerne som indtastes på DPA-System's hjemmeside, bliver brugt til den praktiske planlægning af afhentning af elskrot fra de enkelte indsamlingssteder.

Kommunen kan oprette og nedlægge eller ændre i ønskerne vedrørende et indsamlingssted. Dette har en varslingsperiode på 1 måned.

Krav til indsamlingssteder

Kommunen skal indsamle og sortere elskrot i min. 6 fraktioner. Dette krav kan dog fraviges, hvis både kommunen og producenten/den kollektive ordning er indforstået og aftalen ligger indenfor rammerne af tildelingen.

Store mængder husholdningsligende elskrot 

Hver kollektiv producentordning skal som minimum have ét indsamlingssted per region til modtagelse af større mængder elskrot. Pladserne behøver ikke at have faste åbningstider, og har ikke pligt til at modtage private borgere. Adgangen til disse pladser skal ske efter aftale med den kollektive ordning.

Sidst redigeret: 04. juni 2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842