Fejlsortering

Det er kommunens ansvar, at der sker en korrekt sortering af det modtagne elskrot fra forbrugerne på indsamlingsstederne. Sorteringskravene findes i Elektronikaffaldsbekendt-gørelsens bilag 7.

Sorteringskrav

Blandt det elektronikaffald kommunen afleverer til producenter/importører må der:

  • Højst findes 5 % i kg af andet end elektronikaffald
  • Højst være 5 % der tilhører en anden fraktion

Manglende opfyldning af sorteringskrav

Hvis kommunen ikke overholder ovenstående sorteringskrav, kan producenten/dennes kollektive ordning vælge at sende udstyret tilbage til gensortering hos kommunen. Producenten/ordningen kan også vælge at sende krav til kommunen om dækning af dokumenterede udgifter for gensortering.

Kommunen vælger, om de vil foretage gensorteringen selv eller dække udgifterne hertil.

Sidst redigeret: 08. maj 2015
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842