Det kommunale ansvar 

Kommuner har en række opgaver og pligter i forbindelse med producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr. Bl.a. er det kommunens ansvar at etablere og afholde alle udgifter til etablering og drift af de kommunale indsamlingssteder. Det er ligeledes kommunernes ansvar at udtjent elektronik fra husholdninger bliver sorteret i de korrekte fraktioner.

Sortering af elskrot i 7 fraktioner, samt bærbare batterier

 Nye fraktioner pr. 1. september 2018:

Fraktion

Dimension / Specifikation

Materieltype

1a. Stort udstyr

Over 50 cm

Storcontainer

1b. Mellemstort udstyr

Over 50 cm

Bur

2. Udstyr til temperaturudveksling

Indeholder kølemidler

Storcontainer

3.  Småt udstyr

< eller lig 50 cm

Bur

4. Skærme og monitorer

Lig eller over 100 cm2

Bur

5. Lyskilder

 -

Tønde og lyskasse

6. Solcellepaneler

 -

Bur

7. Bærbare batterier

 -

Tønde

Se link til højre for vejledning til måling af udstyrets dimensioner.

Indsamlingssteder og bestilling af materiel

Det er kommunernes opgave at sørge for, at indberetning om oprettelse eller nedlæggelse af et indsamlingssted, samt bestilling af opsamlingsmateriel foretages rettidigt (dvs. 1 måned før ønsket levering fra producenterne/deres kollektive ordninger) hos DPA-System.

Kommunen har desuden ansvaret for, at alle kontaktoplysninger er opdaterede. Kontaktoplysningerne er den eneste mulighed DPA-System og producenterne/de kollektive ordninger har for at komme i kontakt med relevante folk i kommunen, når der udsendes information.

Sidst redigeret: 15. juni 2018

Mere information:

Vejledning til måling af udstyr 

Eksisterende fraktioner  frem til september 2018 
Fraktion 1: Store apparater 
Over  1,2 m UDEN kølemiddel 
Fraktion 2: Kølemøbler 
Alle apperater med med kølemiddel 
Fraktion 3: Små apparater 
Under 20 kg eller 1,2 m (Skærm under 10x10 cm) 
Fraktion 4: Skærme og monitorer 
Skærmholdigt udstyr med skærm over 100 cm2 eller 10x10 cm 
Fraktion 5: Lyskilder 
Alle pærer eller lystofrør 
Fraktion 6: Solcellepaneler 
Alle solcellepaneler i standardmål, ca. 13 stk pr. bur 
Bærbare batterier 
Under 3 kg 

Kommune register

Om indsamlingssteder

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842