Kommuner

Det er kommunernes opgave at etablere indsamlingsordninger og indsamlingssteder for elektrisk og elektronisk affald fra husholdninger.

Kommunernes rolle er defineret i nogle såkaldte retningslinier for samarbejdet mellem kommuner og producenter/importører, som findes i Elektronikaffaldsbekendtgørelsens bilag 9. Retningslinierne i bilaget erstatter den tidligere Standardaftale.

Der er 98 kommuner i Danmark. Disse har hver et antal indsamlingssteder, som kommunen registrerer i DPA-Systems kommunedatabase. Registreringen indeholder bl.a. angivelse af kontaktpersoner og hvilket opsamlingsmateriel, der er behov for.

Tildeling af elskrot

En gang om året fortager DPA-System en såkaldt tildeling, hvor producenter og importører med producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr får tildelt hver sin andel af elskrot. Elskrottet skal indsamles fra kommunernes indsamlingssteder og miljøbehandles. Disse mængder bliver tildelt ud fra en beregningsmodel, som er baseret på de indberettede markedsførte mængder elektrisk udstyr til brug i husholdninger.

Pligter

Kommunerne har pligt til at registrere og vedligeholde data om kommunernes indsamlingssteder i DPA-Systems kommunedatabase. Derudover har kommunerne også pligt til at indsamle elskrottet fra borgerne og sortere elaffaldet i min. 7 elskrotfraktioner, samt bærbare batterier.

Sidst redigeret: 15. juni 2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842