Revisorer

Hvert år i perioden 1. januar - 31. marts skal producenter og importører med producentansvar indberette deres markedsførte mængder for det foregående kalenderår.

Revisorerklæring

For de markedsførte mængder skal de indberettede mængder under visse forudsætninger ledsages af en revisorerklæring til DPA-System.

Tidsfristen for aflevering af revisorerklæring er 31. maj, med mindre virksomheden opererer med forskudt regnskabsår. 

Ledelseserklæring

Ved en omsætning på max. 1 mio. DKK for produkter omfattet af producentansvaret ELLER hvis virksomheden ikke i de sidste to år har overskredet 2 af følgende 3 kriterier:

  • En balancesum på under DKK 4 mio.
  • En nettoomsætning på under DKK 8 mio. eksklusiv moms
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på under 12 personer

kan indberetningen blot ledsages af en ledelseserklæring, hvori ledelsen berigtiger de indberettede mængder.

Ledelseserklæringen skal ligeledes udfyldes elektronisk via DPA-Systems hjemmeside.

Producentens/importørens eget ansvar

Det er producentens eller importørens ansvar at sørge for, at tallene attesteres af revisor eller evt. ledsages af en ledelseserklæring.

Sidst redigeret: 13. juni 2018

Mere information

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Bemærk: Der er ikke krav om revisorpåtegning for mængdeindberetning for batterier

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842