Revisorer

Hvert år i perioden 1. januar - 31. marts skal producenter og importører med producentansvar indberette deres markedsførte mængder for det foregående kalenderår.

Revisorerklæring

For de markedsførte mængder skal de indberettede tal ledsages af en revisorerklæring til DPA-System.

Som noget nyt skal revisorer fra og med indberetningsperioden 2015 og dataåret 2014 også attestere indberettede mængder af udstyr til erhvervsmæssig anvendelse (tidligere kun markedsført udstyr til husholdninger). Desuden kan producenter fra og med kalenderåret 2014 indberette reeksporterede mængder med henblik på refusion. Revisor skal også revidere disse mængder, samt sikre, at den behørige dokumentation er tilstede.

Tidsfristen for aflevering af revisorerklæring er 31. maj, med mindre virksomheden opererer med forskudt regnskabsår. 

Ledelseserklæring

Ved en omsætning på max. 1 mio. DKK for produkter omfattet af producentansvaret eller hvis virksomheden ikke er omfattet af årsregnskabsloven skal indberetningen ledsages af en ledelseserklæring, hvor i ledelsen berigtiger de indberettede mængder.

Ledelseserklæringen skal ligeledes udfyldes elektronisk via DPA-Systems hjemmeside.

Producentens/importørens eget ansvar

Det er producentens eller importørens ansvar at sørge for, at tallene attesteres af revisor eller evt. ledsages af en ledelseserklæring.

Sidst redigeret: 18. december 2014

Mere information

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Bemærk: Der er ikke krav om revisorpåtegning for mængdeindberetning for batterier

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842