DPA-Systems on-line beregner

Her kan du beregne, hvilke lovpligtige omkostninger, der er forbundet at varetage producentansvaret for elektrisk udstyr (WEEE), batterier (BAT) eller biler (ELV).

NB!
Ansvarsfraskrivelse: Denne beregner er udelukkende udviklet som et retningsgivende hjælpeværktøj til producenter og importører, som ønsker er kende omkostningsniveauet i forbindelse med registrering for producentansvar. DPA-System tager forbehold for ændringer i lovgivning, gebyrsatser og andre regulative forhold, som kan influere på det endelige resultat.

Sidst redigeret: 29. oktober 2015
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  GLN:5790002305924  |  CVR: 29028842 | info@dpa-system.dk