Hvem har producentansvar?

Producentansvaret, i form af kravet om registrering og indberetning i producent-/importørregistret gælder for virksomheder, der producerer/importerer og indregistrerer og sælger nye eller brugte person- og varebiler i Danmark.

Hvis en dansk virksomhed bringer en person- eller varebil ind Danmark, indregistrerer og sælger bilen i Danmark opstår der således et producentansvar. Der opstår samtidig et krav om at virksomheden registreres i producent-/importørregistret hos DPA-System og ligeledes opstår et krav, om at virksomheden er forpligtet til at foretager de lovbestemte årlige indberetninger til registret.

Importør af nye biler

For hovedparten af de biler der importeres til Danmark vil det være originalimportøren, som har registrerings- og indberetningsforpligtelsen, såfremt importøren også indregistrerer bilen. I andre tilfælde kan det fx være et leasingselskab, der erhverver bilen og foretager indregistreringen. Derved er det leasingvirksomheden, der registreres for indregistreringen hos Skattestyrelsen, som har producentansvaret. 

Importør af brugte biler

Hvis en forhandler importerer brugte biler fra udlandet og indregistrerer bilerne for første gang i Danmark og sælger disse i Danmark opstår producentansvaret hos forhandleren af den indregistrerede brugte bil på lige fod med nye biler.

Import af biler med henblik på leasing eller udlejning

Hvis en virksomhed importerer og indregistrerer automobiler med henblik på at udleje eller lease disse biler i Danmark har virksomheden producentansvar og skal registrere sig i producent-/importørregistret og indberette antallet af importerede biler, som udlejes eller leases i Danmark.

Producent-/importørregistret hos DPA-System modtager data fra Skattestyrelsen

Siden 2013 har DPA-System hvert år modtaget data fra Skattestyrelsen, om de virksomheder, der med henblik på salg har indregistreret person- og varebiler for første gang i Danmark. Disse data overfører DPA-System til de registrerede importører, som blot skal kontrollere, at data er korrekte.

Sidst redigeret: 24. februar 2020

Mere information:

Bilskrotbekendtgørelsens definition lyder:

Producenter og importører: Enhver, der fremstiller person- eller varebiler i Danmark eller erhvervsmæssigt indfører person- eller varebiler til Danmark.

Hvad skal indberettes?


Registreringen fortages her

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842