Formålet med indberetningen

Producentansvaret er baseret på et EU Direktiv. Direktivet angiver, at producenter og importører i de enkelte medlemslande skal sikre, at de automobiler, der produceres og importeres til brug i de enkelte medlemslande efterfølgende, når bilerne er udtjente, bliver indsamlet og miljøbehandlet.

Det er vigtigt, at indberetningen er korrekt, da det overordnede formål er at give Miljøstyrelsen mulighed for at kortlægge affaldsstrømmene for udtjente biler. Hensigten er at undgå illegale affaldseksporter og uhensigtsmæssige og ulovlige behandlings- og bortskaffelsesmetoder.

For at kunne følge op på Danmarks efterlevelse af reglerne, skal der foretages en registrering af antallet af biler, som importeres, sælges, indregistreres og anvendes i Danmark, og de biler som indsamles og miljøbehandles, når de er udtjente. Nogle data opsamles fra importørregistret hos DPA-System, andre data stammer fra Miljøordning for Biler og andre fra genvindingsvirksomheder i Danmark, som indberetter direkte til Miljøstyrelsen. Det er Miljøstyrelsen, der i sidste instans skal samle de relevante data og rapportere til EU Kommissionen.


 

Sidst redigeret: 24. juni 2013
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842