Årlig indberetning

En gang årligt i perioden 1. januar til 31. marts skal importører eller den kollektive ordning indberette mængden af elektrisk udstyr og batterier, samt antallet af biler, som er afsat til det danske marked i det foregående år.

Hvad skal indberettes?

For bilers vedkommende er det kun biler, som indregistreres i Danmark, der skal indberettes og det er kun for det kalenderår, hvor bilen første gang indregistreres i Danmark, at der skal ske en indberetning til importørregistret.

Antallet af importerede og solgte automobiler indberettes for et kalenderår. Det betyder, at det antal der skal indberettes i et kalenderår, er de biler som er importeret og indregistreret første gang. Antallet af biler opgøres i antal styk personbiler eller varebiler.

De biler som skal registreres i registret hos DPA-System er både fabriksnye biler og brugte udenlandske biler der første gang importeres og indregistreres i Danmark.

I praksis modtager DPA-System fra SKAT oplysninger om antallet af biler, som er importeret og indregistreret af danske virksomheder i et kalenderår. DPA-System importerer hvert år data fra SKAT i producentregistret, hvorefter de er synlige for producenter/importører, der er registreret i registret.

Husk også batterierne 

Husk at der også er producentansvar for elektrisk udstyr og batterier, det betyder bl.a., at batterier som er importeret sammen med bilen, også skal indberettes. For bilens bilbatterier/startbatterier, eller industribatterier til brug i el-biler modtager DPA-System ikke data fra SKAT. Disse data skal importøren selv indberette.

Sidst redigeret: 19. april 2018

Mere information:

Vejledning til registrering og indberetning 

Biler indberettes i stk.

Batterier og elektrisk udstyr indberettes i kg.

 Læs mere om registrering og indberetning af batterier

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  CVR: 29028842 | info@dpa-system.dk