GEBYRER

Alle registrerede producenter og importører betaler årligt lovpligtigt gebyr til administration af DPA-Systems. Gebyrsatserne for DPA-Systems administrative opgaver bliver hvert år fastsat af Miljøministeren. Gebyrsatserne baserer sig på antallet af importerede og solgte person- og varebiler, som årligt skal indberettes til DPA-System.

Registreringsgebyr

En registrering i producent- og importørregistret medfører et engangsgebyr på DKK 1.000. DPA-System fakturerer gebyret for registrering umiddelbart efter godkendelse af registreringen. Såfremt importøren allerede er registreret i et af de andre producentansvarsområder, elektrisk udstyr eller batterier, er registreringsgebyret på DKK 500.

Mængdebaserede gebyrer

Virksomhedens årlige gebyr til DPA-System beregnes som en gebyrsats per bil multipliceret med antallet af importørens importerede og solgte person- og varebiler i foregående kalenderår. Satsen per importeret bil fastsættes hvert år af Miljøstyrelsen. Hvis under 227 biler opkræves et minimumsgebyr på DKK 250.

Sidst redigeret: 04. september 2018


Mere information:

Betingelser for gebyrindbetaling og fakturering


Vejledning om betalingsanvisning

Gebyr 2018 DKK
Per stk. personbil og/eller varebil 1,82

Grænse for minimumsgebyr

Antal DKK
hvis < 137 stk. 250

Læs dokumentet "Gebyrer til DPA-System (ELV)"

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  GLN:5790002305924  |  CVR: 29028842 | info@dpa-system.dk