Undtagelser

Registreringspligten gælder ikke for:

Type Eksempel
Knallerter Scootere eller lign. som kører max. 45 km/t
Motorredskaber, som betjenes af gående Sneslynger, rengøringsmaskiner mv.


Derudover er der ikke registreringspligt for nye eller brugte biler, som importeres til eget brug.

Registreringspligten træder først i kraft i det øjeblik, der første gang fortages indregistrering og salg af en bil til det danske marked.

Sidst redigeret: 22. oktober 2019


Mere information:

Bemærk!

Alle batterier eller akkumulatorer som indgår i køretøjer, skal registreres separat for producentansvar for batterier. Registreringen foregår også via DPA-System, dog undtagen bærbare batterier som skal registreres hos Skattestyrelsen. Producentansvaret for batterier gælder uanset, om køretøjet er undtaget.

Læs mere om batterier

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842