DPA-System og Miljøordning for Biler er samlet under ét tag

Med baggrund i vedtaget lovforslag om digitalisering, og efter aftale med Miljøstyrelsen den 20. februar 2015, overtog DPA-System per 1. maj 2015 de eksisterende aktiviteter for Miljøordning For Biler (MFB), herunder de medarbejdere, der tidligere var beskæftiget med disse aktiviteter i regi af De Danske Bilimportører (DBI).

I løbet af 2015 og 2016 skal MFB undergå en forandring til et system, hvor en lang række af opgaverne bliver digitaliserede, således at brugerne fremover skal tilgå systemet via en internetportal med anvendelse af Nem-Id. Endvidere skal det digitaliserede system integreres op mod it-systemer hos bla. Politi og SKAT, med henblik på at lave kontrolopslag af f.eks. stelnumre.

Parallelt med digitaliseringsprocessen fortsætter medarbejderne driften af MFB i nye lokaler hos DPA-System. Derved er administration og drift af alle producentansvarsområderne –elektronik, batterier og biler samlet under et tag på Vesterbrogade, hvorfor alle henvendelser fremover skal rettes til:


DPA-System


DPA-System – Miljøordning for Biler

Henvendelser om producentansvarslovgivningen, herunder registrering og indberetning af elektrisk udstyr, batterier og biler.

Henvendelser om skrotningsattester og skrotningsgodtgørelse i forbindelse med ophugning af udtjente biler.

Telefon: 3915 5161

E-mail: info@dpa-system.dk

Web: www.dpa-system.dk

Telefon: 3915 5150

E-mail: mfbinfo@bilordning.dk

Web: www.bilordning.dk


Sidst redigeret: 06. januar 2017

Kontakt:

DPA-System - Miljøordning for Biler

Vesterbrogade 6D, 4.

DK-1780 København V

MFB -Tlf. 3915 5150

mfbinfo@bilordning.dk

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  CVR: 29028842 | info@dpa-system.dk