ELV

ELV står for End-of-life Vehicles og vedrører lovgivningen om producentansvar for udtjente biler (bilskrot).






Velkommen til ELV  

ELV er en forkortelse for End-of-Life Vehicles og anvendes i hele EU som en fælles betegnelse for udtjente biler (bilskrot).

ELV-reglerne indfører et producentansvar, som betyder, at producenter og importører af biler skal organisere og finansiere tilbagetagelse og håndtering af bilskrot samt indberette oplysninger til et producentregister.

DPA-System er den organisation, der i medfør af Miljøbeskyttelsesloven  er oprettet til at administrere reglerne om producentansvar i Danmark. DPA-system har til formål at sikre driften af det nationale producentregister, samt at udforme og administrere en enkel og retfærdig producentansvarsordning for de berørte markedsaktører.

Du kan under menupunkterne i den sorte bjælke læse om, hvem og hvad der er omfattet af producentansvar, om registreringen og indberetningen, og de forskellige aktører.

Udbetaling af skrotningspræmie

Se Miljøordning for Bilers hjemmeside



Sidst redigeret: 03. juli 2017
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842