Opfyldelse af EU målsætninger - WEEE

EU’s WEEE-direktiv angiver de målsætninger, som medlemsstaterne skal opfylde inden for en given årrække. Målsætningerne vedrører krav til indsamling og optimering af miljøbehandlingen af de udtjente produkter.

For WEEE sættes krav til en procentvis indsamling af elskrot. EU’s indsamlingsmål er en indsamling på minimum 45% af gennemsnittet af de 3 forrige års markedsførte mængder. Endvidere er der fastsat målsætninger for en procentvis genanvendelse og nyttiggørelse af det udtjente udstyr, som bliver sendt til behandling.Sidst redigeret: 24. november 2016
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842