Forskel i markedsførte og indsamlede mængder

Rest og restprocenten er udtryk for den andel af elektronik, som skulle samles ind, hvis indsamlingsprocenten skulle være 100% i det enkelte år. Jo større restprocenten er, des mindre bliver indsamlingsprocenten, som udgør et af de fastsatte miljømålepunkter.

Sidst redigeret: 25. november 2016
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842