Markedsført elektronisk udstyr

Tallene i tabellen er baseret på producenternes og de kollektive ordningers egne årlige indberetninger til DPA-System.

Datakvalitet

En del erhvervsvirksomheder importerer elektrisk udstyr til eget brug. Disse virksomheder er ikke omfattet af producentansvaret for så vidt angår registrering og indberetning hos DPA-System. De mængder, som importeres til eget brug, vil derfor ikke indgå i statistikken for de markedsførte mængder.

Tabel 1:


Figur 1:


Sidst redigeret: 10. august 2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  CVR: 29028842 | info@dpa-system.dk