Totalt indsamlet WEEE pr. indbygger og kommune

Da der ses store forskelle i, hvad kommunerne indsamler pr. indbygger, er der her vist en "Top 10" over kommuner med største og mindste indsamlede mængde elektronik og batterier pr. indbygger for året.

Tabel 2:


Producenter og kollektive ordninger skal hvert år indberette, hvilke mængder der er afhentet i kommunerne pr. fraktion. I en række tilfælde kan der, mellem kommuner indbyrdes eller mellem kommuner og kollektive ordninger, være indgået aftaler om, at de kommunalt indsamlede mængder afhentes fra indsamlingssteder, som ikke er placeret i den kommune, hvor indsamlingen reelt har fundet sted. I enkelte tilfælde vil nogle kommuner derfor fremstå med en højere indsamlet mængde, end det rent faktisk er tilfældet. Tilsvarende vil nogle kommuner fremstå uden eller med meget små mængder.

Tabel 3:

Sidst redigeret: 10. august 2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  CVR: 29028842 | info@dpa-system.dk