Indsamlet elektronisk udstyr

Producenterne indsamler husholdningselskrot via kommunale indsamlingssteder i 6 fraktioner. Derudover indsamles også elskrot via kollektive ordningers regionale indsamlingssteder og via producenternes egen indsamling.

Når producenterne/deres kollektive ordninger skal indberette indsamlede mængder fra kommuner foretages en omregning fra de 6 fraktioner til de 10 produktkategorier. Omregningen fra fraktion til kategori for husholdningsudstyr sker efter en fordelingsnøgle.

Datakvalitet

Virksomheder som skal af med udtjent elektrisk udstyr har en ret, men ikke pligt til at aflevere dette elskrot til producenter af det pågældende udstyr. Såfremt elskrottet ikke afleveres til producenten, men i stedet til en genvindingsvirksomhed, vil disse mængder ikke indgå i DPA-Systems statistik over indsamlede mængder. Disse mængder forudsættes i stedet at blive indberettet til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem.

For både udstyr fra husholdninger og fra erhverv gælder det, at der er en positive økonomisk værdi i elektronikaffaldet. Det fremmer muligheden for, at disse affaldsressourcer bevæger sig uden om de officielle kanaler, og derved ikke indgår i statistikken

Der pågår i Danmark en lang række projekter iværksat af Miljøstyrelsen i samarbejde med DI og Dansk Erhverv under partnerskabet ”Partnerskab for indsamling”, som skal kortlægge affaldsstrømmene for elektronikaffald for at finde forklaringen på, hvor de manglende mængder bliver af.

Tabel 2:


Figur 5:
Figur 6:


Figur 7:Sidst redigeret: 10. august 2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  CVR: 29028842 | info@dpa-system.dk