WEEE-Statistik 2015

Markedsførte mængder opgøres som den faktiske vægt i kilo for både elektrisk udstyr og batterier, der er solgt i Danmark. Det skal bemærkes, at nogle kollektive ordninger tidligere har benyttet omregningsfaktorer og gennemsnitsvægte til estimering af den markedsførte mængde. Ved revisionen af Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, som trådte i kraft i 2010, blev det præciseret, at der ikke må anvendes omregningsfaktorer og gennemsnitsvægte, men at det er udstyrets faktiske vægt, der skal opgøres. Herved højnes korrektheden af data for den enkelte virksomhed.Definition af husholdningsudstyr og erhvervsudstyr

Udstyr til slutbruger i hhv. husholdning og erhverv defineres som følger:

Udstyr til slutbruger husholdning: Elektrisk og elektronisk udstyr, der er specifikt fremstillet til anvendelse i private husholdninger, herunder udstyr af samme art og mængde som anvendes i private og offentlige institutioner, fx en almindelig kaffemaskine.

Udstyr til slutbruger erhverv: Elektrisk og elektronisk udstyr, der er specifikt fremstillet til anvendelse i offentlige institutioner og private virksomheder. Elektrisk og elektronisk udstyr, som ikke er udstyr til private husholdninger.


Datakvalitet

Hidtil har det kun været indberetningen af de markedsførte mængder elektrisk udstyr til husholdningsbrug som, jf. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, skulle kontrolleres af en revisor eller attesteres af virksomhedens ledelse. Det har således været antaget, at disse data havde et højere kvalitetsniveau end data for udstyr til erhvervsbrug, som hidtil ikke har været underlagt krav om attestering. I forbindelse med indberetningen for 2014 er der trådt nye regler i kraft, som bl.a. betyder, at også markedsført udstyr til erhvervsmæssig brug, skal attesteres af enten ledelse eller en ekstern revisor.

Sidst redigeret: 10. august 2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  CVR: 29028842 | info@dpa-system.dk