BAT-Statistik 2015

Bærbare batterier, Bilbatterier og Industribatterier

Producenter og kollektive ordninger indberetter markedsførte industribatterier og bilbatterier direkte til DPA-System, mens producenter af bærbare batterier skal indberette deres salg til SKAT.

Der er indført en ekstra betaling på bærbare batterier, som importeres til og markedsføres i Danmark. Betalingen skal dække kommunernes omkostninger ved indsamling af brugte batterier fra borgerne. Betalingen opkræves af SKAT, som det kendes fra punktafgifter. Det betyder, at producenter og importører skal indberette mængderne af de markedsførte bærbare batterier til SKAT én gang om året, hvorefter SKAT overfører data for de indberettede mængder til DPA-System.Mere information:

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  CVR: 29028842 | info@dpa-system.dk