Statistik

DPA-System udarbejder årligt "WEEE, BAT og ELV Statistik", som indeholder opgørelser over de data som producenter/importører og kommuner har indberettet i forbindelse med producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og akkumulatorer, samt for biler.

Overordnet set indberettes der til to registre i DPA-System, det ene er producentregistret, hvori producenter skal foretage registrering og årligt indberette mængder mv. Det andet er det register, hvor kommunerne løbende opretter eller nedlægger indsamlingssteder og bestiller opsamlingsmateriel.

Data om markedsførte, indsamlede og behandlede mængder rapporteres til EU-kommissionen, som led i EU's monitorering af miljømålsætningerne.

Statistikken 2015

DPA-System er i færd med med at gøre de årlige statistikker interaktive her på hjemmesiden. I mellemtiden kan du finde hovedtabellerne for statistikken 2015 under menupunkterne til højre. 

 
Sidst redigeret: 10. august 2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  CVR: 29028842 | info@dpa-system.dk