Behandlingsform for WEEE og effektivitetsprocenter for 2017
Kategori / Ton Sendt til behandling Gen-brugt Genan-vendt For-brændt Rest GENANV. % NYTTIG %
1. Store husholdningsprodukter 38.605 105 30.955 3.890 3.655 80 91
2. Små husholdningsprodukter 5.843 4 5.548 85 206 95 96
3. IT- og teleudstyr 10.294 69 9.394 184 647 92 94
4a. Forbrugerudstyr 10.977 135 10.166 330 346 94 97
4b. Fotovoltaiske paneler 0 0 0 0 0 0 0
5a. Armaturer 1.020 1 968 15 36 95 96
5b. Lyskilder 839 0 739 13 87 88 90
6. Elektrisk og elektronisk værktøj 1.588 16 1.463 55 54 93 97
7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr 258 0 244 4 10 95 96
8. Medicinsk udstyr 22 0 20 0 2 92 92
9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter 421 13 363 7 38 89 91
10. Automatiske dispensere 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 69.867 343 59.860 4.583 5.081
NØGLETAL INFO
Sidst redigeret: 28. juni 2018
DPA-System |Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842