Behandlingsform for WEEE og effektivitetsprocenter for 2018
Kategori / Ton Sendt til behandling Gen-brugt Genan-vendt For-brændt Rest GENANV. % NYTTIG %
1. Store husholdningsprodukter 36.307 415 28.701 4.580 2.611 80 93
2. Små husholdningsprodukter 6.816 56 5.974 527 259 88 96
3. IT- og teleudstyr 9.065 128 8.017 644 276 90 97
4a. Forbrugerudstyr 8.155 232 7.296 488 139 92 98
4b. Fotovoltaiske paneler 1 0 1 0 0 94 96
5a. Armaturer 1.938 23 1.692 153 70 88 96
5b. Lyskilder 843 0 745 10 88 88 90
6. Elektrisk og elektronisk værktøj 3.039 32 2.631 246 130 88 96
7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr 929 14 812 65 38 89 96
8. Medicinsk udstyr 146 4 130 7 5 92 97
9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter 1.206 21 809 119 257 69 79
10. Automatiske dispensere 1 1 0 0 0 0 0
1. Udstyr til temperaturudveksling 0 0 0 0 0 0 0
2. Skærme og monitorer 0 0 0 0 0 0 0
3. Lyskilder 0 0 0 0 0 0 0
4. Stort udstyr 0 0 0 0 0 0 0
5. Småt udstyr 0 0 0 0 0 0 0
6. Småt it- og telekommunikationsudstyr 0 0 0 0 0 0 0
7. Fotovoltaiske paneler 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 68.446 926 56.808 6.839 3.873
NØGLETAL INFO
Sidst redigeret: 25. april 2019
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842