Behandlingsform for WEEE og effektivitetsprocenter for 2019
Kategori / Ton Sendt til behandling Gen-brugt Genan-vendt For-brændt Rest GENANV. % NYTTIG %
1. Udstyr til temperaturudveksling 13.464 802 10.300 2.298 64 82 100
2. Skærme og monitorer 6.106 236 5.551 251 68 95 99
3. Lyskilder 815 2 699 7 107 86 87
4. Stort udstyr 30.963 201 24.721 2.904 3.137 80 90
5. Småt udstyr 18.458 148 15.899 1.665 746 87 96
6. Småt it- og telekommunikationsudstyr 2.839 6 2.562 161 110 90 96
7. Fotovoltaiske paneler 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 72.645 1.395 59.732 7.286 4.232
NØGLETAL INFO
Sidst redigeret: 29. juli 2020
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842