Opfyldelse af EU målsætninger - BAT

EU’s BAT-direktiv angiver de målsætninger, som medlemsstaterne skal opfylde inden for en given årrække. Målsætningerne vedrører krav til indsamling og optimering af miljøbehandlingen af de udtjente batterier.

Fra og med 26. september 2016 er der i batteridirektivet fastsat et indsamlingsmål for batterier på 45% mod de tidligere 25%, som var målsætningen fra 2012. Endvidere har Danmark i den nye Ressourcestrategi 2013-2018 fastsat et mål om en indsamlingsprocent på 55% i 2018.
Sidst redigeret: 21. november 2016
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842